Careers

ร่วมงานกับเรา

เรามองหาผู้ร่วมทีมใหม่ๆเสมอ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ประเภทตำแหน่ง
ฝึกงาน 3 เดือน

สถานที่
หลักสี่ กรุงเทพ

คุณสมบัติ
– นักศึกษา หรือผู้จบปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือเกี่ยวข้อง
– สนใจในการสร้างแบรนด์ในภาวะการแข่งขันสูง
– สนใจการทำการตลาดที่เพิ่มมูลค่า
– สามารถทำงานยืดหยุ่น ปรับตัวได้กับความต้องการของงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ลักษณะงาน
dash. กำลังมองหานักการตลาดฝึกงาน Marketing Intern มาร่วมพัฒนาแบรนด์ไปกับเรา โดยมีหน้าที่หลักในการช่วยคิดกลยุทธ์ และการสื่อสารแก่นของแบรนด์ dash. เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ตำแหน่งนี้ยังครอบคลุมถึงการดูแลประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับในการปฎิสัมพันธ์กับแบรนด์ การเปิดตัวสินค้าใหม่และการหา insight ของลูกค้า โดยจะทำงานร่วมกับทีมจากหลากหลายแผนกตั้งแต่สื่อสาร พัฒนาสินค้า ไปจนถึงฝ่ายผลิตสื่อ

ประเภทตำแหน่ง
ฝึกงาน 3 เดือน

สถานที่
หลักสี่ กรุงเทพ

คุณสมบัติ
– นักศึกษา หรือผู้จบปริญญาตรี สาขาการออกแบบ แฟชั่นหรือเกี่ยวข้อง
– สนใจและหลงไหลในสินค้าเครื่องหนัง
– สามารถทำงานได้ภายใต้งบและระยะเวลาที่กำหนด

ลักษณะงาน
dash. กำลังมองหานักออกแบบฝึกงาน Design Intern มาร่วมพัฒนาแบรนด์ไปกับเรา โดยมีหน้าที่หลักในการคิดค้นและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ลูกค้า โดยจะทำงานร่วมกับทีมจากหลากหลายแผนกตั้งแต่การตลาด ปฎิบัติการ ไปจนถึงฝ่ายผลิต

ที่อยู่
บริษัท เอเอสกิโม จำกัด
292/17 หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210 ประเทศไทย

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 17:00  (GMT+7)

โทร
02-552-5311